Próbuję wspomnieć o niektórych informacjach w skrypcie węzła CLI za pomocą tablicy lub obiektu. Chcę mieć prostą wartość kluczową, którą mogę Ckick, aby uzyskać nazwy użytkowników za pomocą identyfikatora, którego chcę użyć jako klucza. ...

0
newbiedev 22 marzec 2021, 14:31

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Posługiwać się

if(!threads.find(o=>o.id==id)){
    threads.push({id, ...})
}

Lub po prostu użyj mapy () jak poniżej

let threads = new Map();

if(!threads.has(id)){
   threads.set(id, value)
}
1
surinder singh 22 marzec 2021, 11:50