Mam ćwiczenie na mój uniwersytet i utknąłem. Chcę dokonać strony, naciśnięcie przycisku "Wyszukiwanie" wyświetli wyskakujące (alert) z zawartością pola tekstowego zawierającego "ID ucznia", naciskając przycisk "Wstaw" wyświetli wyskakujące okienko ( Alert) z zawartością pola tekstowego zawierającego "Imię".

Oto mój kod:

<html>
<body>
<form action="/action_page.php">
<label for="studentid">Student Id:</laber><br>
<input type="text" id="studentid" name="studentid"><br>
<label for="fname">First name:</label><br>
<input type="text" id="fname" name="fname"><br>
<label for="lname">Last name:</label><br>
<input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
<button type="button">Search</button>
<button type="button">Insert</button> 
</form>
</body>
</html>
-1
antonys_p99 4 wrzesień 2020, 17:40

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Edytuj swój HTML, aby dołączyć to na przyciskach:

<button type="button" onclick="search()">Search</button>
<button type="button" onclick="insert()">Insert</button>

I dodaj to do końca:

<script>
function search() {
    let studentID = document.querySelector("#studentid").value;
    alert(studentID);
}
function insert() {
    let firstName = document.querySelector("#fname").value;
    alert(firstName);
}
</script>

Ten kod HTML uruchomi funkcje JavaScript "search()" lub "insert()" na kliknięcie odpowiednio, co następuje:

  1. Utwórz zmienną i przypisz wartość elementów "studentid" lub "fname".
  2. Alert () zawartość zmiennej.

Atrybut onclick uruchamia przydzieloną do niego JavaScript, gdy element jest włączony.

0
ObsoleteAwareProduce 4 wrzesień 2020, 14:47