Widok zidentyfikuję się jak ten kod: structure redview: widok, możliwe do zidentyfikowania {pozwól ID: UUID = UUID () Var Body: Niektóre widoku {Color.red.frame (szerokość: 100, wysokość: 100, ...

0
swiftPunk 20 marzec 2021, 10:14

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jednym z wymagań ViewModifier jest to, że jesteś w stanie zmodyfikować dowolny widok . Oczywiście, nie możesz tego zrobić w tym przypadku, więc ViewModifier nie jest odpowiedni.

Spróbuj zapisać rozszerzenie na View where Self: Identifiable zamiast tego:

extension View where Self: Identifiable {
  func printId() -> some View {
    return onAppear() { print(id) }
  }
}

Stosowanie:

struct ContentView: View {

  var body: some View {

    RedView()
      .printId() // compiles
    
    Text("Hello")
      .printId() // does not compile
 
  }
}

Porównanie pomiędzy ViewModifier i rozszerzenia

2
Sweeper 20 marzec 2021, 07:51