if (message.content.startsWith('s!stats passing')) {
 const args1 = message.content.slice(16).split();
 const command1 = args1.shift().toLowerCase();
 editedmessage = command1
 if(client.passing[editedmessage] == undefined) {
  message.channel.send(editedmessage + ' is not in the passing statabase. If you believe he should be DM Toasty')
 } else {
  const args2 = client.passing[editedmessage].Team;
  const command2 = args2.shift().toLowerCase();
  const team = command2

Więc pierwsze argss1.Shift (). Tapersa () działa doskonale, ale drugi args2 Jestem całkowicie zagubiony, dlaczego nie działa.

0
Toasty 5 październik 2020, 22:20

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

W celu użycia SHIFT (), ARGS2 musi być tablicą, ponieważ zmiana (), usuwa pierwszy element z A! Tablica!

0
MoonDarius 5 październik 2020, 19:28