Nie można wykonać poleceń AWS CLI z terminalu PowerShell. Ale takie same działa dobrze z Cmd Shell. Problem polega na tym, że polecenie AWS jest wywoływane za pośrednictwem terminalu PowerShell, Windows monituje z okrągłym okienkiem "Jak chcesz otworzyć ten plik?" Dołączony zrzut ekranu pokazujący wyniki, gdy AWS CLI jest nazywany przy użyciu powłoki CMD & AMP; PowerShell. Próbowałem ponownie zainstalować AWS CLI, ale nie pomogło. Jak naprawić ten problem? Wprowadź opis obrazu tutaj

0
sqlcheckpoint 2 październik 2020, 19:57

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

W PowerShell uruchom polecenie "Get-Command AWS". Możesz znaleźć PowerShell nie znajduje polecenie AWS w odpowiedniej lokalizacji. Być może masz plik o nazwie AWS w katalogu, z którego prowadzisz polecenie?

1
Jim Mulvey 2 październik 2020, 17:49