To jest to czego chcę:

[
  { value: '1', label: 'LABEL 1' },
  { value: '2', label: 'LABEL 2' },
  { value: '3', label: 'LABEL 3' },
  { value: '4', label: 'LABEL 4' },
]

Obecnie mam to, ale wydaje się nie działać. Namestosearch zwraca tablicę nazw.

const increment = ['1', '2', '3', '4']
const RequiredData = [{
  value: increment,
  label: namesToSearch,
}]
      
this.setState({ namesToSearch: RequiredData })

To wyjście coś w rodzaju:

[…]
0: {…}
label: (3) […]
0: "label 1"
1: "label 2"
2: "label 3"
value: (4) […]
0: "1"
1: "2"
2: "3"
3: "4"
1
Henrique Mota 7 październik 2020, 12:08

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj tego:

const increment = ['1', '2', '3', '4'];
const RequiredData = increment.map((value, index) => ({
 value,
 label: namesToSearch[index],
}));

this.setState({ namesToSearch: RequiredData });
2
Iosif 7 październik 2020, 09:30