Lubię klonować stół i usunąć słowo EUR z każdej komórki. Próbowałem z .RemoveByContent, ale otrzymałem błąd "nie jest funkcją". To jest mój kod: var cln = $ ('# tabletid'). Klon (); Cln ....

0
Mike 22 marzec 2021, 14:36

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz pętla przez TDS, a następnie użyj replace("EUR", ""), aby zastąpić tekst EUR z TDS.

Kod demonstracyjny :

var cln = $('#tableid').clone();
//find tds in cloned htmls
cln.find("td").each(function() {
 //replace text with ""
 $(this).text($(this).text().replace("EUR", "").trim())
})

$(cln).appendTo($("#new_ids"))
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<table id="tableid" border="1">
 <tr>
  <td>Bacon</td>
  <td>140 EUR</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ham</td>
  <td>70 EUR</td>
 </tr>
</table>

<div id="new_ids"></div>
1
Swati 22 marzec 2021, 12:26