Staje się:

Error in setwd("E:/Data/bla") : cannot change working directory

Kiedy biegam:

setwd("E:/Data/bla")

Mam dysk sieciowy:

\\blabla\c$

Mapowany do mojego napędu E na tej maszynie Azure VM. Mogę uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem Eksploratora bez problemu.

Dlaczego otrzymuję błąd i jaki jest rozwiązanie? Dziwne, nie otrzymuję tego błędu na maszynach PC.

r
0
cs0815 4 wrzesień 2020, 16:43

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Odkryłem, że odpowiedź Oto używając, w moim przypadku:

net use E: \\blabla\c$

Rozwiązuje problem. Opuszczam to tutaj, ponieważ może pomóc innym.

0
cs0815 4 wrzesień 2020, 15:36