Próbuję wygenerować listę wszystkich członków w serwerze Discords przy użyciu Discord.py. Oto mój kod:

import discord
from discord.ext import commands


class Events(commands.Cog):
  def __init__(self, client):
    self.client = client

  def get_member_names(self):
    for guild in self.client.guilds:
      for member in guild.members:
        yield member.name

  @commands.Cog.listener()
  async def on_ready(self):
    await self.client.change_presence(activity=discord.Activity(type=discord.ActivityType.watching,
                                  name="the Chat."))
    print('Bot has logged in as {0.user.name}'.format(self.client))

    people = set(self.get_member_names())
    print(people)

def setup(client):
  client.add_cog(Events(client))

Problem polega na tym, że dostaję tylko nazwę bota na serwerze, ale nieś z użytkowników, jak to naprawić?

0
Abdo Sabry 14 październik 2020, 16:10

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wspólny powód, dla którego widząc bot na liście członków Czy nie włączyłeś uprzywilejowanych intencji dla bota. Proszę zobaczyć Ta strona włączyć to dla swojego bota.

0
derw 14 październik 2020, 18:19