Załóżmy, że mamy takie dataframe:

Order Value
1   10
2   3
3   5
5   34
7   23

Czy istnieje sposób na testowanie, jeśli kolumna (w tym przypadku "Zamówienie") zawiera ciągłe liczby całkowite. A jeśli nie, czy istnieje sposób, aby wypełnić brakujący wiersz z odpowiednim całkowitym i ustawić inną kolumnę (w tym przypadku "Wartość") z 0 lub inną określoną wartością?

Podobnie jak w powyższym przypadku, należy dodać dwa wiersze (4,0) i (6,0)

Dziękuję Ci!

0
Arthur Wang 4 październik 2020, 01:57

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć {X0}} Po ustawieniu Order jako indeks. Z argumentem fill_value można wybrać, która wartość zostanie użyta do napełniania nowych wierszy.

df.set_index('Order').reindex(pd.RangeIndex(df.Order.min(), df.Order.max()+1), fill_value=0).reset_index()

Na zewnątrz:

  Order Value
0   1   10
1   2   3
2   3   5
3   4   0
4   5   34
5   6   0
6   7   23
3
Michael Szczesny 3 październik 2020, 23:22