flutter_clean_calendar.

final Data = { DateTime(2020, 10, 10): [{'name': 'Event A', 'isDone': true, 'color':'red'},], DateTime(2020, 10, 11): [{'name': 'Event A', 'isDone': false, 'color':'white'},], DateTime(2020, 10, 12): [{'name': 'Event A', 'isDone': true, 'color':'blue'},], };

Coś podobnego do tego. Dzięki. Wpisz opis obrazu tutaj

0
user7681192 14 październik 2020, 17:43

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

enter image description here

Dokładnie to, czego chcę. Udało mi się dodać dowolny kolor do dat i innej dynamiki.

0
user7681192user7681192 19 październik 2020, 21:23