Chcę dodać trochę marginesu na płynie pojemniku, ale kiedy to zrobię, dostaję poziomy paski przewijania, a siatka jest zepsuta. Jak mogę to zrobić bez innych skutków ubocznych?

<div class="container-fluid">
  <div class="row">
   <div class="col-md-3 d-flex align-items-center justify-content-center">
    <mat-form-field class="choose-appointment-date" appearance="fill">
     <mat-label>Choose an appointment date</mat-label>
     <input matInput [matDatepicker]="picker" [min]="minDate" (dateChange)="getSelectedDate($event)"
      class="form-control" [formControl]="appointment_date" disabled>
     <mat-datepicker-toggle matSuffix [for]="picker"></mat-datepicker-toggle>
     <mat-datepicker touchUi #picker disabled="false"></mat-datepicker>
    </mat-form-field>
   </div>
 
   <div class="col-md-9" *ngIf='availavable_appointment_hours_test'>
    <h3 *ngIf='availavable_appointment_hours_test.length'>Availavable termins for: {{ selected_appointment_date }}
    </h3>
    <h3 *ngIf='!availavable_appointment_hours_test.length' class='red'>There are not availvable dates for:
     {{ selected_appointment_date }}</h3>
    <div class="row">
     <div class="card col-lg-2 make-appointment-card" *ngFor="let hour of availavable_appointment_hours_test">
      <div class="card-body" (click)="selectAppointmentHour(hour)">
       <div class='text-center'>{{ hour.value }} </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>

</div>
.container-fluid {
margin: 50px !important;
}
0
user14448134 18 październik 2020, 20:25

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

.container-fluid jest ustawiony w 100% szerokość (respionalnie taka sama szerokość jak okno) i dodasz stałą margines w px (nie responsywnym), więc strona jest zawsze szersza liczba 100px niż okno.

Musisz użyć reagującego marginesu dla lewej i prawej i ustawić mniejszą szybkość responsywnej.
Wypróbuj jeden z poniższych przykładów:

.container-fluid {
 margin: 50px 10% !important;
 width: 80%;
}

.container-fluid {
 margin: 50px auto !important;
 width: 92%;
}
0
Arleigh Hix 18 październik 2020, 19:02