Napisałem poniższy kod, aby wyświetlić dane formularza na stronie. Jakie inne metody mogę używać do ponownego napisania poniższego kodu, aby uwzględnić walidację formularza. Jestem początkującym JavaScript i ...

2
Testing999 20 marzec 2021, 22:41

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Myślę, że o to pytasz

<head>
  <script type="text/javascript">
    var totalAge = 0;
    
    function collect(frm) { 
    var name = frm.nm.value;
    var age = parseInt(frm.ag.value);
    
    totalAge += age;
    
    try {
      if (name == "" || name == null) {
      alert('Enter your name');
     } 
     else if (age == "" || age == null || age == NaN) {
      alert('Enter a valid age');
     }
     else {
      document.getElementById("results").innerHTML+="Name: "+ name +"<br>Age: "+ age + "<br>total age: "+ totalAge +"<hr>"
        frm.reset();
     }
    }
    catch (e) {
     console.log(e);
    }
    
    } 
    </script>
  <style>
  /* #entries,#results{float:left} */
  </style> 
  </head>
  <body>
  <div id="entries">
  <form name ="myform">
  Enter name: <input type="text" name="nm"/><br>
  Enter age: <input type="number" name="ag"/><br>
  <input type="button" value="display" onclick="collect(this.form)"/>
  </form>
  </div>
  <div id="results"></div>
 
  </body>
1
Manu Sampablo 20 marzec 2021, 20:36

Właśnie wykonałem prosty walidacja wieku.

function collect(frm) {
 if (Number(frm.ag.value) >= 18) {
  document.getElementById("results").innerHTML +=
   "Name: " + frm.nm.value + "<br>Age: " + frm.ag.value + "<hr>";
  document.getElementById("warn").textContent = "";
  frm.reset();
 } else {
  document.getElementById("warn").textContent =
   "18+ Are only allowed!";
 }
}
#warn {
 color: red;
}
<div id="entries">
 <form name="myform">
  Enter name: <input type="text" name="nm" /><br> Enter age: <input type="number" name="ag" /><br>
  <input type="button" value="display" onclick="collect(this.form)" />
 </form>
</div>
<h4 id="warn"></h4>
<div id="results"></div>

EDYTUJ:

Nie robiłeś tego w odpowiedni sposób, więc starał się lepiej.

const nameInput = document.getElementById("nameInput");
const ageInput = document.getElementById("ageInput");
const btnInput = document.getElementById("btnInput");

const results = document.getElementById("results");
const warn = document.getElementById("warn");
const ageCounter = document.getElementById("totalAgeCounter");

let ageCount = 0;

function collectData() {
 if (nameInput.value !== "" && Number(ageInput.value) >= 18) {
  results.innerHTML += `Name: ${nameInput.value} <br>Age: ${ageInput.value} <hr>`;

  ageCount += Number(ageInput.value);
  ageCounter.textContent = ageCount;

  warn.textContent = "";
  nameInput.value = "";
  ageInput.value = "";
 } else {
  warn.textContent = "18+ Are only allowed!";
 }
}

btnInput.addEventListener("click", collectData);
#warn {
 color: red;
}

#totalAgeCounter {
 width: 50px;
 height: 50px;
 display: grid;
 place-items: center;
 background-color: blue;
 position: absolute;
 top: 20px;
 right: 20px;
 color: #fff;
 border-radius: 50%;
 font-weight: bolder;
 font-size: 18px;
}
<div id="entries">
 <form name="myform">
  Enter name:
  <input type="text" id="nameInput" />
  <br /> Enter age:
  <input type="number" id="ageInput" />
  <br />
  <input type="button" value="display" id="btnInput" />
 </form>
</div>

<h4 id="warn"></h4>
<div id="results"></div>
<div id="totalAgeCounter"></div>
1
Manas Khandelwal 20 marzec 2021, 20:49