Mam ogromne dane klientów zapisane w elastycznej wyszukiwaniu

Moje zapytanie jest poniżej

{"query": {"query_string": {"query": "Mobile"}}}

 • Pytanie 1

Muszę filtrować {country: Germany}

"filter": [ { "term": { "Country.keyword": "Germany" }}]

 • pytanie 2

Muszę filtrować

{country: Germany} i {continent:Europe}

0
Maws 9 październik 2020, 13:18

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Dodanie działającego przykładu z danymi indeksu, zapytaniem wyszukiwania i wynikiem wyszukiwania

{
 "item":"mobile are essential",
 "Country":"India",
 "continent":"Europe"
}
{
 "item":"mobile",
 "Country":"Germany",
 "continent":"Europe"
}
{
 "item":"mobile",
 "Country":"Germany",
 "continent":"asia"
}

W przypadku pierwszego pytania, need to filter out {country: Germany}, musisz owinąć zapytanie w zapytanie Bool:

{
   "query": {
    "bool": {
     "must": {
      "query_string": {
       "query": "Mobile"
      }
     },
     "filter": {
      "term": {
       "Country.keyword": "Germany"
      }
     }
    }
   }
  }

Wynik wyszukiwania:

"hits": [
   {
    "_index": "stof_64278091",
    "_type": "_doc",
    "_id": "1",
    "_score": 0.15965708,
    "_source": {
     "item": "mobile",
     "Country": "Germany",
     "continent": "Europe"
    }
   },
   {
    "_index": "stof_64278091",
    "_type": "_doc",
    "_id": "3",
    "_score": 0.15965708,
    "_source": {
     "item": "mobile",
     "Country": "Germany",
     "continent": "asia"
    }
   }
  ]

Na drugie pytanie wypróbuj ten zapytanie:

{
 "query": {
  "bool": {
   "must": {
    "query_string": {
     "query": "Mobile"
    }
   },
   "filter": [
    {
     "term": {
      "Country.keyword": "Germany"
     }
    },
    {
     "term": {
      "continent": "Europe"
     }
    }
   ]
  }
 }
}

Wynik wyszukiwania:

"hits": [
   {
    "_index": "stof_64278091",
    "_type": "_doc",
    "_id": "1",
    "_score": 0.22920428,
    "_source": {
     "item": "mobile",
     "Country": "Germany",
     "continent": "Europe"
    }
   }
  ]
0
ESCoder 9 październik 2020, 10:33