Mój NavBar jest naprawdę trudny do prawidłowego działania.

Wyświetlacz funkcjonalności logowania i wylogowania naprawdę dziwnie, a po zalogowaniu przycisku wylogowania i pulpitu nawigacyjnego są wyświetlane super dziwnie.

import Link from "next/link";
import { useState } from "react";

import { useAuth } from "util/auth.js";
import { useRouter } from "next/router";function NavbarCustom({ fixed }) {
 const [navbarOpen, setNavbarOpen] = React.useState(false);

 const auth = useAuth();

 const router = useRouter();
 return (
  <>
   <nav className="relative flex flex-wrap items-center justify-between px-2 py-3 navbar-expand-lg bg-blue-400 mb-3">
    <div className="container px-4 mx-auto flex flex-wrap items-center justify-between">
     <div className="w-full relative flex justify-between lg:w-auto lg:static lg:block lg:justify-start">
      <Link href="/" passHref>
       <a>
        <img
         className="h-8 w-auto sm:h-10"
         src="/static/logo_reduced.webp"
         alt=""
        />
       </a>
      </Link>

      <button
       className="text-white cursor-pointer text-xl leading-none px-3 py-1 border border-solid border-transparent rounded bg-transparent block lg:hidden outline-none focus:outline-none"
       type="button"
       onClick={() => setNavbarOpen(!navbarOpen)}
      >
       <i className="fas fa-bars"></i>
      </button>
     </div>
     <div
      className={
       "lg:flex flex-grow items-center" +
       (navbarOpen ? " flex" : " hidden")
      }
      id="example-navbar-danger"
     >
      <ul className="flex flex-col lg:flex-row list-none lg:ml-auto">
       <li className="nav-item">
        <Link href="/about" passHref>
         <a className="px-3 py-2 flex items-center text-xs uppercase font-bold leading-snug text-white hover:opacity-75">
          <i className="fab fa-facebook-square text-lg leading-lg text-white opacity-75"></i>
          <span className="ml-2">About</span>
         </a>
        </Link>
       </li>
       <li className="nav-item">
        <Link href="/pricing" passHref>
         <a className="px-3 py-2 flex items-center text-xs uppercase font-bold leading-snug text-white hover:opacity-75">
          <i className="fab fa-twitter text-lg leading-lg text-white opacity-75"></i>
          <span className="ml-2">Pricing</span>
         </a>
        </Link>
       </li>
       <li className="nav-item">
        <Link href="/faq" passHref>
         <a className="px-3 py-2 flex items-center text-xs uppercase font-bold leading-snug text-white hover:opacity-75">
          <i className="fab fa-pinterest text-lg leading-lg text-white opacity-75"></i>
          <span className="ml-2">Faq</span>
         </a>
        </Link>{" "}
       </li>
      </ul>
     </div>
    </div>
    <nav>
     <div class="flex items-center">
     {auth.user && (
      <nav>
    <div class="flex-shrink-0">
     <span class="rounded-md shadow-sm">
     <Link href="/dashboard/Calendar" passHref>
      <button class="relative inline-flex items-center px-4 py-2 border border-transparent text-sm leading-5 font-medium rounded-md text-white bg-teal-200   hover:bg-teal-100 focus:outline-none focus:shadow-outline-indigo focus:border-indigo-600 active:bg-indigo-600 transition duration-150 ease-in-out">
       <svg class="-ml-1 mr-2 h-5 w-5" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor">
        <path fill-rule="evenodd" d="M10 3a1 1 0 011 1v5h5a1 1 0 110 2h-5v5a1 1 0 11-2 0v-5H4a1 1 0 110-2h5V4a1 1 0 011-1z" clip-rule="evenodd" />
       </svg>
       <span>Dashboard</span>
      </button>
      </Link>
     </span>
    </div>

       

    <div class="ml-3 relative">

       <Link href="/auth/signout" passHref>
        <a
         active={false}
         onClick={(e) => {
          e.preventDefault();
          auth.signout();
         }}
        >
         Sign out
        </a>
       </Link>
       </div>

      </nav>
     )}
</div >
     {!auth.user && (
      <div>
       <div className="hidden md:block text-right">
        <span className="inline-flex rounded-md shadow-md">
         <span className="inline-flex rounded-md shadow-xs">
          <Link href="/auth/signin">
           <a
            className="inline-flex items-center px-4 py-2 border border-transparent text-base leading-6 font-medium rounded-md text-white bg-teal-800 hover:bg-gray-50 hover:text-black focus:outline-none focus:shadow-outline transition duration-150 ease-in-out"
            active={false}
           >
            Sign in
           </a>
          </Link>
         </span>
        </span>
       </div>

       <button
        variant="primary"
        onClick={() => {
         router.push("/auth/signup");
        }}
       >
        Sign Up
       </button>
      </div>
     )}
    </nav>
   </nav>
  </>
 );
}

export default NavbarCustom;

https://newbie-54bggb4km.Vercel.app/ Jest to strona demo.

W jaki sposób wyświetlałbym się na tym, jak wyświetlany jest login, strona rejestracji - i jak mogę mieć navbar wyświetlanie wszystkiego w trybie mobilnym w sposób nieuzwodny? A jeśli jest w porządku, jak zrobiłbym to lepki - więc gdy użytkownik przegląda stronę indeksu pozostaje na górze?

Dzięki!

enter image description here

0
LeCoda 2 październik 2020, 20:36

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jesteś do dobrego początku od wiatrów z tyłu. Aby poprawić, jak wygląda wyświetlacz mobilny, przeczytaj o Tailwind's Responsive Helpers. Aby nawigować lepki, możesz Ten przykład.

1
leerob 3 październik 2020, 18:21