W Visual Studio, mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy rozwiązanie i postępuj zgodnie z opcją Manage NuGet Packages for Solution..., aby wyświetlić pakiety odsyłające, które mają aktualizacje.

Nuget - Solution - Updates

Chciałbym mieć możliwość uzyskania tych samych informacji, ale z CLI - albo prowadząc polecenie Nuget CLI lub polecenie Nuget Powershell. Wystarczy wystarczą listę pakietów z aktualizacjami, z bieżącymi i najnowszymi wersjami.

Przeglądałem dokumentację zarówno dla Nuget CLI, jak i Nuget PowerShell, ale nie widzę żadnych poleceń kandydujących.

Czy to możliwe? W jaki sposób Visual Studio UI ciągnie te informacje?

0
Paul Suart 12 październik 2020, 11:50

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Myślę, że Visual Studio robi to poprzez prowadzenie dwóch poleceń PowerShell. Najpierw Get-Package, który wyświetli wszystkie pakiety w projekcie / rozwiązaniu, a następnie Get-Package -Updates, które będą wymienione tylko pakiety z dostępnymi aktualizacjami. Następnie możesz porównać dwie listy, a będziesz miał zarówno aktualną wersję, jak i najnowszą wersję. Link do Dokumentacji: Pakiet Get-Pakiet ( Konsola menedżera pakietów w Visual Studio)

1
Peska 12 październik 2020, 16:28