Mam dataframe wygląda jak df:

date  way 
date_1 A
date_1 B
date_1 A 
date_2 A 
date_2 A 
date_2 A

Chcę dodać kolumnę {{x0} kiedy zmieni się date

Mam już :

(df['journey']=df['date'].ne(df['date'].shift())) |(df['way'].ne(df['way'].shift()))).cumsum()

Które otrzymują sumę skumulowaną, gdy zmieniają się date lub way. Jak mogę dodać reset, gdy zmieni się date?

Oczekiwany wynik jest:

date  way journey
date_1 A  1
date_1 B  2
date_1 A  3
date_2 A  1
date_2 A  1
date_2 A  1
1
Pi-R 14 październik 2020, 12:37

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Posługiwać się:

df['journey']= df['way'].ne(df['way'].shift().bfill()).groupby(df['date']).cumsum().add(1)
print (df)
   date way journey
0 date_1  A    1
1 date_1  B    2
2 date_1  A    3
3 date_2  A    1
4 date_2  A    1
5 date_2  A    1

Lub:

df['journey'] = (df[['date', 'way']].ne(df[['date', 'way']].shift())
          .any(axis=1).groupby(df['date']).cumsum())

print (df)
   date way journey
0 date_1  A    1
1 date_1  B    2
2 date_1  A    3
3 date_2  A    1
4 date_2  A    1
5 date_2  A    1

Twoje rozwiązanie:

df['journey'] = ((df['date'].ne(df['date'].shift()) |(df['way'].ne(df['way'].shift())))
          .groupby(df['date']).cumsum())

print (df)
   date way journey
0 date_1  A    1
1 date_1  B    2
2 date_1  A    3
3 date_2  A    1
4 date_2  A    1
5 date_2  A    1
1
jezrael 14 październik 2020, 09:46