Mam arkusz Google, który ma 2 kolumny z wierszami całkowitymi. Oba te kolumny nie mają względem siebie. Ale gdy stosuję A-> Z Sortuj na pierwszej kolumnie, a drugie wartości kolumn również zmieniają i odwrotnie. Moim zadaniem jest posortowanie tych 2 kolumn indywidualnie w porządku rosnącym i utwórz 3rd kolumnę, która sprawdza, czy wartości tej kolumny 1st 2 są równe lub nie.

Example:
Col1  Col2
4    5
1    8
2    9 
5    1

Expected Output after sorting them individually:
col1  col2
1    1
2    5
4    8
5    9
0
LalaLand 13 październik 2020, 13:21

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Rozwiązanie 1:

Możesz filtrować i sortować każdą kolumnę oddzielnie:

idea


Rozwiązanie 2:

Innym rozwiązaniem byłoby utworzenie pożądanego wyjścia poprzez sortowanie każdej kolumny oddzielnie i połączanie wyników:

={{"Col1";sort(A2:A)},{"Col2";sort(B2:B)}}

result

3
Mario 13 październik 2020, 11:05