Próbuję zadzwonić do API kont Xero w Pythonie, ale nie działa z jakiegoś powodu. Działa dobrze dla reszty API, takich jak faktury, raporty i tak dalej, ale konta.

Poniższy skrypt to mój skrypt Pythona, używam, aby zadzwonić do API.

get_url = 'https://api.xero.com/api.xro/2.0/Accounts'  
response = requests.get(get_url,
            headers = {
              'Authorization': 'Bearer ' + access_token,
              'Xero-tenant-id': xero_tenant_id,
              'Accept': 'application/json'
            })
json_response = response.json()
print(json_response)

Ale to rzuca następujący błąd:

{'Type': None, 'Title': 'Unauthorized', 'Status': 401, 'Detail': 'AuthorizationUnsuccessful', 'Instance': '3c1649ef-6eed-4e64-8503-04fc99481db2', 'Extensions': {}}

Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tylko konta?

0
user86907 8 październik 2020, 01:36

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Czy możesz podzielić się, jakiego zasięgu prośby? https://developer.xero.com/documentation/oauth2/scopes

Faktury wymagają accounting.transactions Raporty wymaga accounting.reports.read Konta wymagają accounting.settings

0
Rett Behrens 7 październik 2020, 22:45