Jakie dane mogę zalogować się za pomocą Google FireBase Analytics z aplikacją na Androida?

Na przykład w metodzie wyszukiwania, czy można zgłosić wyszukiwane słowa? I mogę je porównać? lub liczenie każdego słowa?

    Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.LogEvent (
      Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventSearch,
      new Firebase.Analytics.Parameter[] {
        new Firebase.Analytics.Parameter (
          Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterSearchTerm, termText),
      }
    );

Użyłem panelu Debugwiego, a moje dane zostały wysłane, ale gdzie są przechowywane?

Czy mogę użyć tego kodu do przechowywania mojego identyfikatora użytkownika z wydarzeniem dziennika?

FirebaseAnalytics.LogEvent("progress", "userid" ,SystemInfo.deviceUniqueIdentifier);
1
Rooz 16 wrzesień 2020, 13:44

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

OK, po spróbowaniu, znalazłem, jeśli dodajemy nowy parametr w konsoli FireBase, który zajmuje 24 godziny, aby przejść do aplikacji, ale widzimy wysłane dane w Debugview.

Link: https://support.google.com/firebase/answer/7397304? hl = en

0
Rooz 17 wrzesień 2020, 20:01