Nie pracowałem z płótnem w trzepotaniu, ale myślę, że edytowanie pola tekstowego, takiego jak na obrazie można osiągnąć przez płótno. Tło rozszerza się z długością tekstu i jeśli długość tekstu w linii wynosi 0, nie ma żadnego tła.

Jeśli masz jakiekolwiek kod lub sugestie, pomóż.

trying to create

2
Sarthak Singhal 14 październik 2020, 16:28

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

enter image description here

Tutaj kod:

class TextFieldTest extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   backgroundColor: Colors.black,
   body: SingleChildScrollView(
    child: Container(
     padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 50),
     child: TextField(
      maxLines: 10,
      keyboardType: TextInputType.multiline,
      textAlign: TextAlign.center,
      style: TextStyle(
       wordSpacing: 5,
       height: 2,
       color: Colors.white,
       fontWeight: FontWeight.bold,
       fontSize: 26,
       background: Paint()
        ..color = Colors.blue
        ..style = PaintingStyle.stroke
        ..strokeWidth = 35
        ..strokeJoin = StrokeJoin.round,
      ),
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

Szerokość skoku powinna być większa niż rozmiar czcionki, aby wypełnić cały tekst według wybranego koloru.

Spróbuj się z tym bawić, aby skończyć z dokładniejszym wynikiem.

3
Mohammed Alfateh 19 październik 2020, 01:29