Mówi:

yarn add @bigheads/core

Następnie:

import { BigHead } from '@bigheads/core'

const Example = () => (
 <BigHead
  accessory="shades"
  body="chest"
  circleColor="blue"
  clothing="tankTop"
  clothingColor="black"
  eyebrows="angry"
  eyes="wink"
  facialHair="mediumBeard"
  graphic="vue"
  hair="short"
  hairColor="black"
  hat="none"
  hatColor="green"
  lashes="false"
  lipColor="purple"
  mask="true"
  faceMask="true"
  mouth="open"
  skinTone="brown"
 />
)

Ale jak mogę to zrobić w Ruby na szynach?

0
João Victor Valentim 13 kwiecień 2021, 18:57

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie możesz. Jest to kod JSX, który ma być uruchamiany wewnątrz JavaScript (inny język programowania z Ruby), prawdopodobnie reaguje. Obawiam się, że możesz używać tego pakietu w reakcji. Jeśli masz ochotę na reagowanie palców, możesz przeczytać więcej o tym na stronie Reaguj stronę, która ma świetny Przyjazne dla początkujących Dokumenty i samouczki. Jeśli chcesz utworzyć nową aplikację reagują, mogę polecić Utwórz - aplikacja, ponieważ samouczki też ci powiedzą.

0
Jelmar Gerritsen 13 kwiecień 2021, 16:04