Uczę się reagować / JS i jestem w miejscu, w którym chcę mieć tekst, który mogę zmienić rozmiar poziomo i pionowo. Próbowałem użyć obszaru tekstowego ReactStrap i jeden z materiałów-Ui (HTTPS: // Materiał -Ui.com/components/textarea-autosize/).

Mój app.js wygląda tak ..

function App() {
 return (
  <div>
   <TextareaAutosize />
  </div>
 )
}

Ale kiedy obszar tekstowy jest spawany na stronie, mogę rozszerzyć tylko obszar tekstowy w górę iw dół, a nie szerszy.

0
Halloween 22 marzec 2020, 04:14

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Element Textlay z tej biblioteki pomaga w regulacji wysokości, a nie szerokości.

Grałem z nim w piaskownicy kodu i zorientowałem się, że można ręcznie ustawić szerokość, dodając cols i ustawienie go do numeru takiego:

<TextareaAutosize
  aria-label="minimum height"
  rowsMin={3}
  placeholder="Minimum 3 rows"
  cols={50}
/>

Sprawdź Przykład piaskownicy kodu I stworzyłem.

1
Nick Kinlen 22 marzec 2020, 01:48