Opracowuję pudełko Combo, gdy wybiorę coś w kolumnie Wykonawcy (zgodnie z Dołączeniem w linku), pole Combo pojazdu pobiera informacje z bazy danych opartej na wyborze wykonawcy.

Problemy z napisem:
Pudełko Combo pojazdu nie może wyświetlać danych na podstawie wyboru wykonawcy.

Ilustracja O projekcie interfejsu:

illustration about the interface design


Załączam w pierwszej części kodu, który jest moim kodem tabel HTML.

<td>
  <select class="form-control" name='opt_contractor[]' id='opt_contractor' onChange="getState(this.value);" <?php if ($view==1) {?> disabled <?php }?> >
  <option>-- Select One --</option>
  <?php 
  foreach ($get_contractor as $contractor ){
  ?>
  <option value='<?php echo $contractor->ref_id;?>'<?php if($contractor->ref_id == $reqtype){echo ' selected';}?>><?php echo $contractor->ref_desc;?>
  </option>
  <?php } ?>
  </select>
</td>
<td>
  <select class="form-control" name="opt_vehicle[]" id="opt_vehicle" >
  <option value="">-- Select Vehicle --</option>
  </select>
</td>

Scenariusz

function getXMLHTTP() { //fuction to return the xml http object
  var xmlhttp=false; 
  try{
    xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  }
  catch(e)  {    
    try{      
      xmlhttp= new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    catch(e){
      try{
      xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
      }
      catch(e1){
        xmlhttp=false;
      }
    }
  }

  return xmlhttp;
}


function getState(countryId)
{
  var strURL="refresh.php?country="+countryId;
  var req = getXMLHTTP();
  if (req)
  {
   req.onreadystatechange = function()
   {
    if (req.readyState == 4)
    {
    // only if "OK"
    if (req.status == 200)
    {
     document.getElementById('opt_vehicle').innerHTML=req.responseText;
    } else {
     alert("There was a problem while using XMLHTTP:\n" + req.statusText);
    }
    }
   }
   req.open("GET", strURL, true);
   req.send(null);
  }
}

Kod PHP.

$query ="SELECT ref_id, ref_desc FROM ref_mst WHERE ref_val5 = '" . $country . "'";
$result = $db->query($query);

?>
<select name="opt_vehicle" >
<option>Select State</option>
<?php while($row=mysqli_fetch_assoc($result)) { ?>
<option value=<?php echo $row['ref_id'] ?> ><?php echo $row['ref_desc'] ?>
</option>
<?php } ?>
</select>

W tej części (skieruj kod PHP), dokonałem kilku próby rozwiązania problemu, załączyłem również problem poniżej.

1. <?php while($row=mysqli_fetch_assoc($result)) { ?>
2. <?php while($row=mysqli_fetch_array($result)) { ?>
3. <?php while($row=mysqli_fetch_object($result)) { ?>

Ilustracja o błędzie: Wpisz opis obrazu tutaj

2
Nian 8 wrzesień 2017, 11:55

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Rozwiązałem mój problem, zamiast używać

<?php while($row=mysqli_fetch_assoc($result)) { ?>

Użyłem tej metody

$results = $db->get_results($query);
<?php
foreach($results as $vhc) {
 ?>
<option value='<?php echo $vhc->ref_id;?>'><?php echo $vhc->ref_desc; ?> </option>

Dołączyłem do modyfikacji kodów, które wykonałem, aby rozwiązać mój problem.

if(!empty($contract)) {
$query = "SELECT ref_id, ref_desc FROM ref_mst WHERE ref_val5 = '" .$contract. "'";
$results = $db->get_results($query);
?>
<select name="opt_vehicle" >
<option value="">Select Vehicle ....</option>
<?php
foreach($results as $vhc) {
 ?>
<option value='<?php echo $vhc->ref_id;?>'><?php echo $vhc->ref_desc; ?> </option>
<?php
} ?>
<select>
<?php }

Dziękuję jeszcze raz do Ajmal Praveen za pomoc.

1
Nian 11 wrzesień 2017, 02:18

Wystarczy oglądać kod PHP

Myślę, że istnieje problem w swoim kodzie PHP, zastępuje go moim kodem poniżej

  <?php
//re updated the query code instead , now used the AND and markers
  $query ="SELECT `ref_id` AND `ref_desc` FROM `ref_mst` WHERE `ref_val5` = '.$country.'";
  $result = $db->query($query);
  ?>
  <select name="opt_vehicle" >
  <option>Select State</option>
  <?php while($row=mysqli_fetch_assoc($result)) { ?>
  <?php
    foreach ($row as $key => $value) {
      echo $value;
      echo $tableRow[$key];
    }
  ?>
  <option value="<?php echo $tableRow['ref_id']; ?>"><?php echo $tableRow['ref_desc']; ?></option>
  <?php } ?>
  </select>

Debugować siebie, byłem tam echo

echo $value;

Istnieją problemy z cytatem, które myślę .. więc spróbuj mnie zaktualizować .. Dziękuję ..

I uprzejmie spróbuj użyć przygotowanych oświadczeń PDO lub przygotowanych oświadczeń MySQLI, w normalnym kodzie używasz bezpośrednich zapytań do DB.

1
Ajmal Praveen 8 wrzesień 2017, 15:18