Próbuję stworzyć warunkową sumę prowadzącą w Pandasach na podstawie dwóch warunków.

import pandas as pd
ID = [1,1,1,2,2,3,4]
after = ['A','B','B','A','A','B','A']
before = ['A','B','B','A','A','B','A']
df = pd.DataFrame([ID, before,after]).T
df.columns = ['ID','before','after']

Dane wyglądają:

  ID before after
0 1   A   A
1 1   B   B
2 1   B   B
3 2   A   A
4 2   A   A
5 3   B   B
6 4   A   A

Wtedy chcemy spojrzeć, jak długo Identyfikator miał wartość przed jak b, moja próba:

df['time_on_b'] = (df.groupby('before')['ID'].cumcount()+1).where(df['before']=='B',0)

To daje mi:

  ID before after time_on_b
0 1   A   A     0
1 1   B   B     1
2 1   B   B     2
3 2   A   A     0
4 2   A   A     0
5 3   B   B     3
6 4   A   A     0

Idealne wyjście jest następujące:

  ID before after time_on_b
0 1   A   A     0
1 1   B   B     1
2 1   B   B     2
3 2   A   A     0
4 2   A   A     0
5 3   B   B     1
6 4   A   A     0

Jak widać, ponieważ zmiany identyfikatora chcę Time_on_B do zresetowania, aby daje mi wartość 1 i nie 3.

3
Adam Warner 8 wrzesień 2017, 20:32

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wydaje się, że musisz grupować przez ID, a następnie użyj cumsum, aby policzyć wystąpienia B:

cond = df.before == 'B'
df['time_on_b'] = cond.groupby(df.ID).cumsum().where(cond, 0).astype(int)
df
# ID  before after  time_on_b
#0 1    A   A  0
#1 1    B   B  1
#2 1    B   B  2
#3 2    A   A  0
#4 2    A   A  0
#5 3    B   B  1
#6 4    A   A  0
7
Psidom 8 wrzesień 2017, 17:39

Możesz także użyć transform jak

df.groupby('ID').before.transform(lambda x: x.eq('B').cumsum())

0  0
1  1
2  2
3  0
4  0
5  1
6  0
Name: before, dtype: int32

df.assign(time_on_b=df.groupby('ID').before.transform(lambda x: x.eq('B').cumsum()))

  ID before after time_on_b
0  1   A   A     0
1  1   B   B     1
2  1   B   B     2
3  2   A   A     0
4  2   A   A     0
5  3   B   B     1
6  4   A   A     0
3
piroot 8 wrzesień 2017, 17:49