Potrzebuję pomocy w moim projekcie Java. Jak dynamicznie wypełniam mój jtree z tablic sznurka wzorzyste jako ścieżki?. Jak, sznurek

paths[][]={{"Animals", "Birds","Non_flying" ,"Chicken"},
{"Animals","Birds","Non_flying","Ostrich"}, 
{"Animals","Birds","Flying","Eagle"},
{"Animals","Birds","Flying","Crow"},
{"Animals","Reptiles","Lizard"},
{"Plants"," Fruit Bearing","Fruits","Mango"},
{"Plants"," Fruit Bearing","Vegetable","Eggplant"},
{"Plants"," Non-fruit Bearing","Sunflower"}};

Lubię to Próbowałem poniższego kodu, ale nie łączy się podobnych węzłów. Musi to być warunki wewnątrz metody treeify ():

import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTree;
import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;

public class TreeTest extends javax.swing.JFrame{
  static JTree tree; 
  public static void setTree(){
    String paths[][]={{"Animals", "Birds","Non_flying" ,"Chicken"},
             {"Animals","Birds","Non_flying","Ostrich"},  
             {"Animals","Birds","Flying","Eagle"},
             {"Animals","Birds","Flying","Crow"},
             {"Animals","Reptiles","Lizard"},
             {"Plants"," Fruit Bearing","Fruits","Mango"},
             {"Plants"," Fruit Bearing","Vegetable","Eggplant"}, 
             {"Plants"," Non-fruit Bearing","Sunflower"}};
    tree = new JTree(treeify(paths)); 
  }

  public static <T> DefaultMutableTreeNode treeify(String[][] paths) {
    DefaultMutableTreeNode root = null;
    DefaultMutableTreeNode subRoot = null;
    for ( String[] parent : paths)
    for ( String value : parent){
      if (root == null) {
        root = new DefaultMutableTreeNode(value);
      } else if (subRoot == null){
        subRoot = new DefaultMutableTreeNode(value);
        root.add(subRoot);
      } else {
        DefaultMutableTreeNode child = new DefaultMutableTreeNode(value);
        subRoot.add(child);
        subRoot = child;
      }
    }
    return root; 
  }

  public static void main(String[] args) {
    TreeTest test = new TreeTest();
    setTree();
    test.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    test.add(new JScrollPane(tree));
    test.setSize(500,400);
    test.setLocationRelativeTo(null);
    test.setVisible(true); 
  }
}
1
edpanferry 18 marzec 2020, 13:37

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Oto wersja treeify(), która implementuje strategię, którą przedstawiłem w moim komentarzu. To nie jest najbardziej elegancka rzecz, ale dostaje zadanie:

public static DefaultMutableTreeNode treeify(String[][] paths) {
  DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode();
  for ( String[] path : paths) {
    DefaultMutableTreeNode curr = root;
    for ( String value : path){
      DefaultMutableTreeNode next = null;
      Enumeration ce = curr.children();
      while (ce.hasMoreElements()){
        DefaultMutableTreeNode kid = 
          (DefaultMutableTreeNode) ce.nextElement();
        if (((String)kid.getUserObject()).equals(value)){
          next = kid;
          break;
        }
      }
      if (next == null){
        next = new DefaultMutableTreeNode(value);
        curr.add(next);
      }
      curr = next;
    }
  }
  return root; 
}
1
Kevin Anderson 19 marzec 2020, 06:34