Czy ktoś może pomóc mi rozwiązać ten problem, jest to mój kod, dlaczego nie może wykryć kolumny? sqlite3.operationalerror: Brak takiej kolumny: Brak

import sqlite3
import tkinter
from tkinter import *
from tkinter import ttk


  def Daftar():
  window = Tk()
  window.title("Welcome to TutorialsPoint")
  window.geometry('400x400')
  window.configure(background = "grey");

  Lnpm = Label(window, text="Please Input Your npm: ").grid(row=0, column=0)
  Lnama = Label(window,text="Please Input Your nama: ").grid(row=1, column=0)
  Ljurusan = Label(window,text="Please Input Your jurusan: ").grid(row=2, column=0)

  npm1 = Entry(window).grid(row = 0,column = 1)
  nama1 = Entry(window).grid(row = 1,column = 1)
  jurusan1 = Entry(window).grid(row = 2,column = 1)

  def Clicked():
   npm = npm1
   nama = nama1
   jurusan = jurusan1

   connect = sqlite3.connect('C:///Users///Marvin///Desktop///FaceRecognition-Presernsi-sql///SQL///Presensi.db')
   cur = connect.cursor()
   connect.execute("INSERT OR IGNORE INTO user(npm,nama,jurusan) Values("+str(npm)+",' "+str(nama)+" ',' "+str(jurusan)+" ' )")
   connect.execute("INSERT OR IGNORE INTO presensi(nama) Values(' "+str(nama)+" ')")
   connect.commit()
   cur.close()
  tn = ttk.Button(window ,text="Register",command=Clicked).grid(row=3,column=0)
0
marvin ariel johannes 27 marzec 2020, 10:45

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Sprawdź następujące kolumny faktycznie występują w tabeli user: npm, nama, jurusan; i w tabeli presensi: nama.

connect.execute("INSERT OR IGNORE INTO user(npm,nama,jurusan) Values("+str(npm)+",' "+str(nama)+" ',' "+str(jurusan)+" ' )")
connect.execute("INSERT OR IGNORE INTO presensi(nama) Values(' "+str(nama)+" ')")

Jeśli próbujesz zaktualizować kolumny tekstowe, trzeba otoczyć wartości za pomocą cytaty , to powinno być ...values('" + str(npm) + "'"...

Jednak budowanie podobnego zapytania SQL prowadzi do możliwości ataków SQL wtrysku. Lepiej jest używać parametryzowane zapytania, stosując symbole zastępcze:

cur.execute("INSERT OR IGNORE INTO user(npm,nama,jurusan) values(?,?,?)", (str(npm),str(nama),str(jurusan))
cur.execute("INSERT OR IGNORE INTO presensi(nama) values(?)", (str(nama),))
1
jignatius 27 marzec 2020, 09:10