Tworzę nutę stave z wieloma kluczami:

const staveNote: vexflow.Flow.StaveNote = new this.VF.StaveNote({
 keys: this.renderNotesSortedByPitch(placedChord.notes),
 duration: chordDuration,
 auto_stem: true,
 clef: Clef.TREBLE
});

private renderNotesSortedByPitch(notes: Array<Note>): Array<string> {
 const vexflowNotes: Array<string> = new Array<string>();
 notes
 // this.sortNotesByPitch(notes)
 .forEach((note: Note) => {
  vexflowNotes.push(this.renderNote(note));
 });
 return vexflowNotes;
}

private sortNotesByPitch(notes: Array<Note>): Array<Note> {
 return notes.sort((noteA: Note, noteB: Note) => {
  return noteA.pitch.chroma.value - noteB.pitch.chroma.value  <--- No arithmetic operation on strings
 });
}

I otrzymuję następujące ostrzeżenie w konsoli przeglądarki:

Warning: Unsorted keys in note will be sorted. See https://github.com/0xfe/vexflow/issues/104 for details. Error
  at Function.b.StackTrace (http://localhost:4200/vendor.js:93990:4976)
  at Function.b.W (http://localhost:4200/vendor.js:93990:5134)
  at http://localhost:4200/vendor.js:93990:255605
  at Array.forEach (<anonymous>)
  at e.value (http://localhost:4200/vendor.js:93990:255572)
  at new e (http://localhost:4200/vendor.js:93990:250357)
  at SheetService.vexflowRenderSoundtrack (http://localhost:4200/main.js:2083:51)
  at SheetService.createSoundtrackSheet (http://localhost:4200/main.js:2004:14)
  at SheetComponent.createSheet (http://localhost:4200/main.js:2465:35)
  at SheetComponent.ngAfterViewInit (http://localhost:4200/main.js:2452:14)

Rozumiem, że muszę dostarczyć klucze już posortowane tak, jak Veftflow jest Sortowanie.

Podobny problem jest również opisany Tam.

Jak posortować klucze za pomocą note.pitch.chroma.value będąc ciągiem?

Byłoby miło mieć jakąś metodę w tej samej modzie co:

staveNote.setKeyStyle(0, { fillStyle: 'red' });

Powiedz, niektóre takie metody:

staveNote.setDotted(0);

Lub:

staveNote.setKeyStyle(0, { fillStyle: 'red', dotted: true });

Aktualizacja: Po sugestii mogę utworzyć metody, aby posortować notatki przed dodaniem ich jako kluczy w stave:

 private getNoteFrequency(note: Note): number {
  return Tone.Frequency(note.renderAbc()).toFrequency();
 }

 private sortNotesByPitch(notes: Array<Note>): Array<Note> {
  return notes.sort((noteA: Note, noteB: Note) => {
   return this.getNoteFrequency(noteA) - this.getNoteFrequency(noteB);
  });
 }

Komunikat ostrzegawczy Vexflow nie był już wyświetlany w konsoli przeglądarki.

0
Stephane 22 marzec 2020, 18:43

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Vexflow oczekuje, że twoje notatki będą sortowane pionowo, żaden sposób wokół tego. Musisz napisać własną funkcję, aby porównać dwie notatki podane jako ciągi.

Oto pracująca funkcja porównawcza-strunowa, która nie przyjmuje przypadkowym uwzględnieniem: REP.IT/REPLS/WOBBLYFORYOTYOTTABYTE.

Edytowane dla jasności, dzięki @Gristow za korektę!

1
sschmidTU 28 październik 2020, 20:22