Szukam ostatni raz, kiedy każdy użytkownik się zalogował.

Mam dwa typy uwierzytelniania (admin, klient) i próbuję wykonać zapytanie, aby znaleźć wydarzenie: uwierzytelnianie powiodło się, gdzie autentynizacja_type: klient

Najbliżej przyszedłem:

params='{ "query":{"terms":{"event_type":["authentication_succeeded"]}}}'
data=$(curl -XGET "localhost:9200/logstash-*/_search?scroll=10m&size=500&pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d"${params}")

Po wielu wariacjach i alternatywnych typach zapytań, ale nie udało mi się pomyślnie dołączyć filtr dla "{" Authentication_type ":" Klient "} '

0
user13186 19 marzec 2020, 06:33

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Musisz zdefiniować swój authentication_type i event_type jako słowo kluczowe, a następnie użyj filtrów terminowych na tych polach w zapytaniu wyszukiwania.

Możesz przeczytać przykładowy filtr z Wielokrotność w tym urzędowym ES Link.

Poniżej znajduje się przykład krok po kroku, który wykorzystuje dane, aby pokazać oczekiwane wyniki wyszukiwania.

Mapowanie indeksu

{
 "mappings": {
  "properties": {
   "authentication_type": {
    "type": "keyword"
   },
   "event_type" :{
    "type" : "keyword"
   }
  }
 }
}

Przykładowe dokumenty indeksowe.

{
  "authentication_type" : "Client",
  "event_type" : "authentication_succeeded"
}

{
  "authentication_type" : "Client",
  "event_type" : "authentication_failed"
}

{
  "authentication_type" : "Admin",
  "event_type" : "authentication_succeeded"
}

{
  "authentication_type" : "Admin",
  "event_type" : "authentication_failed"
}

Wyszukiwana fraza

{
  "query": {
    "bool": {
      "filter": [
        {
          "term": {
            "event_type": "authentication_succeeded"
          }
        },
        {
          "term": {
            "authentication_type": "Client"
          }
        }
      ]
    }
  }
}

Wynik wyszukiwania

"hits": [
     {
      "_index": "so_60750542",
      "_type": "_doc",
      "_id": "1",
      "_score": 0.0,
      "_source": {
        "authentication_type": "Client",
        "event_type": "authentication_succeeded"
      }
     }
   ]
1
user156327 19 marzec 2020, 03:41