Poniżej znajduje się kod, który próbowałem z organizmem HTML bez podłączenia pliku CSV. Działa dobrze

#!/bin/csh
mutt -e "set content_type=text/html" -s "status report on" rama@abc.com < mail1.html

Poniżej znajduje się kod, który próbowałem, gdy próbuję dołączyć plik CSV. Ale nie działa prawidłowo i otrzymuje błąd, jak pokazano poniżej.

#!/bin/csh
mutt -e "set content_type=text/html" -s "status report on" -a "sum.csv" rama@abc.com < mail1.html

Can't stat rama@abc.com: No such file or directory
rama@abc.com: unable to attach file.

Czy mogę wiedzieć, co poszło nie tak w powyższym kodzie?

0
Rama 15 kwiecień 2021, 12:17

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jeśli chcesz odbiorcy po załącznikach, musisz dodać -- jako separator.

Sprawdź stronę MUTT:

 -a file [...]
    Attach a file to your message using MIME. 
    When attaching single or multiple files, separating filenames and recipient
    addresses with "--" is mandatory, e.g. mutt -a image.jpg -- addr1
    or mutt -a img.jpg *.png -- addr1 addr2.  The -a option
    must be placed at the end of command line options.
1
Juancho 15 kwiecień 2021, 14:46