Mam listę divs, która generowana przez połączenie Ajax

Oto kod

 function todolisttoday() {
  $("#list").empty();
  $("#counter").empty();
  $.ajax({
    url: '@Url.Action("GetTodayList", "Home")',
    contentType: 'application/json; charset=utf-8',
    data: JSON.stringify(),
    type: 'POST',
    dataType: 'json',
    processData: false,
    success: function (data) {
      var list = data;
      var count = Object.keys(data).length;
      $("#counter").append('<b>' + "You have" + " " + count + " " + "appointments today" + '</b>');
      for (var i = 0; i <= list.length - 1; i++) {
        var timeobject = new Date();
        timeobject.setTime(Date.parse(list[i].time));
        var hours = timeobject.getHours();
        var minutes = timeobject.getMinutes();
        var ampm = hours >= 12 ? 'pm' : 'am';
        hours = hours % 12;
        hours = hours ? hours : 12; // the hour '0' should be '12'
        minutes = minutes < 10 ? '0'+minutes : minutes;
        var strTime = hours + ':' + minutes + ' ' + ampm;
        var divslist = '<div class="listdiv">' +
          '<b >' + (i + 1) + '</b>' + "." + " "
          + '<b class="title">' + list[i].title + '</b>' + " "
          + '<b >' + strTime + '</b>' + '<b class="status">' + list[i].status +'<b>' 
          + '</div>';
        $("#list").append(divslist);
      };
    }
  });
};

Są generowane przez ten kod

var divslist = '<div class="listdiv">' +
          '<b >' + (i + 1) + '</b>' + "." + " "
          + '<b class="title">' + list[i].title + '</b>' + " "
          + '<b >' + strTime + '</b>' + '<b class="status">' + list[i].status +'<b>' 
          + '</div>';

Muszę uzyskać wartość '<b class="status">' + list[i].status +'<b>'

Kiedy klikam Div

Robię wydarzenie Div Click

Oto kod

 $(document).on('click', '.listdiv', function() {
  var appointmentTitle = $(this).text();

});

Ale jego dostaje wszystkie dane z div.

Jak mogę uzyskać tylko class="status"?

3
mark_spencer 2 wrzesień 2017, 19:25

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
$(document).on('click', '.listdiv', function() {
  var appointmentTitle = $(this).text();
  console.log($(this).find('.status').text());
});

Spróbuj tego.

1
kyun 2 wrzesień 2017, 16:30

Spróbuj tego:

$(document).on('click', '.listdiv.status', function() {
  var appointmentTitle = $(this).text();
});

Dostanie to tylko divs z klasami listdiv i status.

2
Dave 2 wrzesień 2017, 16:28