Chcę manipulować poniższymi danymi, w stanie to zrobić z sed, ale nie z awk. Ponieważ radzę sobie z wieloma plikami, wierzę, że wydajność byłaby lepsza z awk.

Wyszukiwanie musi być z klasą

1. Data Dane:

[CLASSA ] SXX 785.9

Oczekiwany wynik:

SXX785,9
0
Deansql 21 marzec 2020, 16:43

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Drukuj drugą ostatnią i ostatnią kolumnę w wierszach, które zawierają CLASSA z GNU AK:

awk '/CLASSA/{gsub("\\.",",",$NF); print $(NF-1) $NF}' file

Wynik:

SXX785,9

Zobacz: 8 potężnych wbudowanych zmiennych Awk - FS, OFS, RS, ORS, NR, NF, FILENAME, FNR

1
Cyrus 21 marzec 2020, 13:57