Jestem początkującym w MVC i opracowuję stronę internetową e-commerce. W mojej liście koszyka muszę wprowadzić określoną ilość, aby obliczyć całkowitą cenę. Użyłem połączenia ze skryptem Java wewnątrz oświadczenia Foreach, ale połączenie działa tylko dla pierwszego elementu w listy przedmiotów koszyka.

Gdy klikam drugi lub inny element " Całkowita cena ", elementy sterujące trafia do pierwszej pozycji " Całkowita cena ".

Mój skrypt jest

<script>
  function edValueKeyPress() {
    var i ;
    for (i = 0; i < 5; i++) {
      var edValue = document.getElementById("qt");
      var edValue1 = document.getElementById("cprice");
      var s = edValue.value * edValue1.value;
      var t = document.getElementById("total");
      t.value = s;

    }}
 </script>

Mój widok

<table class="table">
  @foreach (var item in lscart)
  {
    <tr>
      <td>
        @{
          var base64 = Convert.ToBase64String(item.CImage);
          var imgSrc = String.Format("data:image/jpg;base64,{0}", base64);
          <img src='@imgSrc' style="width:100px; height:100px;" />
         }
      </td>
      <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.CProductName)</td>
      <td>Rs.</td>
      <td>@Html.EditorFor(modelItem => item.CPrice, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", @readonly = "readonly",@id="cprice" } })</td>

      <td>
        <div class="col-md-6">

          @Html.EditorFor(modelItem => item.Cquantity, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", @placeholder = " Qty",@id="qt" } })
        </div>

      </td>
      <td>
        <div>
          @Html.EditorFor(modelItem => item.CTotalPrice, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", @readonly = "readonly", @placeholder = " Total Price", @id = "total", @onclick = "edValueKeyPress()", @onkeyup = "edValueKeyPress()" } })

        </div>
      </td>

      <td><a href="#"><i class="fa fa-close"></i></a></td>
    </tr>
  }

</table>

Oto próbka projektu

https://i.stack.imgur.com/mf9pv.png.

0
PRADEEP 6 wrzesień 2017, 14:19

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

//widok

<table class="table">

            @{
              int i = 0;

              foreach (var item in lscart)
              {
                i = i + 1;
                <tr>
                  <td>
                    @{
                var base64 = Convert.ToBase64String(item.CImage);
                var imgSrc = String.Format("data:image/jpg;base64,{0}", base64);
                <img src='@imgSrc' style="width:100px; height:100px;" />
                    }
                  </td>
                  <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.CProductName)</td>
                  <td>Rs.</td>
                  <td>@Html.EditorFor(modelItem => item.CPrice, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", @readonly = "readonly", @id = "cprice" + @i } })</td>

                  <td>
                    <div class="col-md-6">
                      @*@Html.EditorFor(modelItem => item.Cquantity, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", @placeholder = " Qty", @onkeyup = "sum()" } })*@
                      @Html.EditorFor(modelItem => item.Cquantity, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", @placeholder = " Qty", @id = "qt" + @i } })


                    </div>

                  </td>


                  <td>
                    <div>
                      @Html.EditorFor(modelItem => item.CTotalPrice, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", @readonly = "readonly", @placeholder = " Total Price", @id = "total" + @i, @onclick = "edValueKeyPress(" + @i + ")", @onkeyup = "edValueKeyPress(" + @i + ")" } })

                    </div>
                  </td>

                  <td><a href="#"><i class="fa fa-close"></i></a></td>
                </tr>
              }
            }


          </table>

//scenariusz

<script>
  function edValueKeyPress(i) {


    //alert(i);
    var edValue = document.getElementById("qt" + i);
    var edValue1 = document.getElementById("cprice" + i);
    var s = edValue.value * edValue1.value;
    var t = document.getElementById("total" + i);
    t.value = s;


  }
</script>
0
PRADEEP 7 wrzesień 2017, 09:50

Musisz dodać identyczne nazwy ID

<table class="table">
  @{
     var i = 0; // add a variable to get count
  }
  @foreach (var item in lscart)
  {
    i++; // incrementing for each iteration
    <tr>
      <td>
        @{
          var base64 = Convert.ToBase64String(item.CImage);
          var imgSrc = String.Format("data:image/jpg;base64,{0}", base64);
          <img src='@imgSrc' style="width:100px; height:100px;" />
         }
      </td>
      <td>
        @Html.DisplayFor(modelItem => item.CProductName)
      </td>
      <td>
        Rs.
      </td>
      <td>
        @Html.EditorFor(modelItem => item.CPrice, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", @readonly = "readonly", @id="cprice_"+@i } }) // change id 
      </td>
      <td>
        <div class="col-md-6">
           @Html.EditorFor(modelItem => item.Cquantity, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", @placeholder = " Qty", @id="qt_"+@i } }) // change id 
        </div>
      </td>
      <td>
        <div>
          @Html.EditorFor(modelItem => item.CTotalPrice, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", @readonly = "readonly", @placeholder = " Total Price", @id = "total_"+@i, @onclick = "edValueKeyPress(@i)", @onkeyup = "edValueKeyPress(@i)" } }) // change id and pass value of i in onclick
        </div>
      </td>
      <td>
        <a href="#"><i class="fa fa-close"></i></a>
      </td>
    </tr>
  }
</table>

Skrypt będzie wyglądał tak

<script>
  function edValueKeyPress(i) {
    var edValue = document.getElementById("qt_"+i);
    var edValue1 = document.getElementById("cprice_"+i);
    var s = edValue.value * edValue1.value;
    var t = document.getElementById("total_"+i);
    t.value = s;
  }
</script>
0
user6448640user6448640 6 wrzesień 2017, 11:58