Postępuję z tego Samouczek QuickStart z Microsoft w tworzeniu aplikacji internetowej i wdrażania go do Azure App Service. Kiedy próbuję utworzyć usługę aplikacji, otrzymuję ten błąd:

System.Net.Http.HttpRequestException: {"error":{"code":"InvalidTemplateDeployment","message":"The template deployment failed with multiple errors. Please see details for more information.","details":[{"code":"RequestDisallowedByPolicy","target":"AzureCDN-POC","message":"Resource 'AzureCDN-POC' was disallowed by policy. Policy identifiers: '[{\"policyAssignment\":{\"name\":\"CE Prevent - Web - TagsCompliance\",\"id\":\"/subscriptions/[subscription id]/providers/Microsoft.Authorization/policyAssignments/CE Prevent - Web - TagsCompliance\"}

Co powoduje, że ten błąd i jak mogę go rozwiązać?

0
user8080 14 kwiecień 2021, 16:13

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zasób "Azurecdn-POC" został niedozwolony przez zasady

Administrator subskrypcji ustawił zasadę, która odrzuca tworzenie takich zasobów.

Musisz skontaktować się z administratorem subskrypcji, zmień politykę rozwiązywanie problemu.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj oficjalny doktor.

Jaka jest polityka Azure?

Powiązane post:

1. Zasób został niedozwolony przez politykę

2. Kurs Azure, który próbuje użyć lazurowej skorupy w chmurze nie powiedzie się z "prośbądislowedbypolicy", używając bezpłatnego konta

0
Jason Pan 15 kwiecień 2021, 01:05