Próbuję zmusić mój pasek boczny lepki, gdy NavBar dotknie paska bocznego. Jednak wydaje się, że nie działa z jakiegoś powodu nie wiem, czy jest to problem z flexbox, ale nie mam pojęcia, dlaczego nie staje się lepki.

Mój HTML:

<div class='nav'><h1>Nav</h1></div>
<div class="container">
 <div class="m01">
  <div class="m01__grid">
   <div class="m01__grid__text">
    <h2>Tell me tommorrow</h2>
    <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates error aperiam ratione dolorem amet sequi iste et deserunt nisi laudantium, architecto quaerat necessitatibus suscipit est! Fugit illo vero et odio?</p>
    <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates error aperiam ratione dolorem amet sequi iste et deserunt nisi laudantium, architecto quaerat necessitatibus suscipit est! Fugit illo vero et odio?</p>
    <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates error aperiam ratione dolorem amet sequi iste et deserunt nisi laudantium, architecto quaerat necessitatibus suscipit est! Fugit illo vero et odio?</p>
    <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates error aperiam ratione dolorem amet sequi iste et deserunt nisi laudantium, architecto quaerat necessitatibus suscipit est! Fugit illo vero et odio?</p><p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates error aperiam ratione dolorem amet sequi iste et deserunt nisi laudantium, architecto quaerat necessitatibus suscipit est! Fugit illo vero et odio?</p>
    <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates error aperiam ratione dolorem amet sequi iste et deserunt nisi laudantium, architecto quaerat necessitatibus suscipit est! Fugit illo vero et odio?</p>
    <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates error aperiam ratione dolorem amet sequi iste et deserunt nisi laudantium, architecto quaerat necessitatibus suscipit est! Fugit illo vero et odio?</p>
    <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptates error aperiam ratione dolorem amet sequi iste et deserunt nisi laudantium, architecto quaerat necessitatibus suscipit est! Fugit illo vero et odio?</p>
    <p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipijjsicing elit. Voluptates error aperiam ratione dolorem amet sequi iste et deserunt nisi laudantium, architecto quaerat necessitatibus suscipit est! Fugit illo vero et odio?</p>
   </div>
   <div class="m01__grid__sidebar">
    <div class="m01__sidebar">
     <h3 class="m01__sidebar__title">Sidebar</h3>
     <a href="#!" class="m01__sidebar__links">This is a link</a>
     <a href="#!" class="m01__sidebar__links">This is a link</a>
     <a href="#!" class="m01__sidebar__links">This is a link</a>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

Moje CSS / Sass:

html,
body{
 padding: 0;
 margin: 0;
}
.container{
 width: 90%;
 margin: 0 auto;
 max-width: 1107px;
 position: relative;
}
.nav{
 position: fixed;
 width: 100%;
 top:0;
 background-color: grey;
 height: 100px;
 z-index: 9;
 h1{
  margin: 0;
 }
}

.m01{
 margin-top: 150px;
 &__grid{
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;

  &__text{
   width: calc(70% - 40px);

  }
  &__sidebar{
   width: calc(30%);
  }
 }

 &__sidebar{
  position: sticky;
  &__links{
   display: block;
  }
 }
}

Codepen do mojego problemu jest https://codepen.io/mrsalami/pen/onxqyox. Wszelka pomoc zostanie doceniona.

0
Jafar Salami 27 marzec 2020, 09:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Dodaj przesunięcie na pasku bocznym, ze względu na nawigację.

&__sidebar{
  position: sticky;
  top: 100px;
  &__links{
   display: block;
  }
 }
0
Riku 27 marzec 2020, 07:14