Posiadanie problemów z poniższym kodem, gdy próbuję dodać drugi stan, który szuka stałego ciągu tekstu w polu Status. Błąd wynosi 2465 "Nie można fingować pola" L1 ", o którym mowa w wyrażeniu.

Private Sub Work_In_Progress_Click()
  Dim strFilter As String
  strFilter = "[Category] =" & Chr(39) & Me.Category.value & Chr(39) And [Status] = "work In Progress"
  Forms("f_ADb_Changes").Filter = strFilter
  Forms("f_ADb_Changes").FilterOn = True
End Sub
1
Damian 19 marzec 2020, 01:52

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź
 1. And jest dosłownym tekstem, który musi być pomiędzy cytatami i połączonymi do zmiennych

 2. Parametr tekstowy work In Progress Potrzebuje ograniczników apostrof

 3. Apostrofy dla kategorii Parametr Okej zakładania kategorii to również pole tekstowe

 4. Używanie .Value jest w porządku, ale niepotrzebne, ponieważ jest to domyślna właściwość kontroli danych

 5. może po prostu wpisać apostrofę w dosłownym ciągiem zamiast włączania Chr(39)

  strFilter = "[Category] ='" & Me.Category & "' And [Status] = 'work In Progress'"
0
June7 18 marzec 2020, 23:12