Ta sekcja kodu jest używana do aktualizacji hasła z weryfikacją token, otrzymuję Usuail z URL w zaszyfrowanym formacie, dlatego użyłem MD5 w zapytaniu. Zapytanie jest wykonywane i poprawnie wpływa na tabelę, ale pokazuje komunikat o błędzie.

  $password= md5($_POST['password']);
  $sqlupdateaccount="UPDATE `mydatabasename`.`usertbl` 
            SET `password`='$password' 
            WHERE MD5(`useremail`)='$useremail' 
            AND `token`='$token'";
  $result=mysqli_query($con,$sqlupdateaccount);
  if(mysqli_num_rows($result)>0) // also used if(mysqli_affected_rows($con)) but still same problem
  {
    header("Location:userlogin.php?s=1");
  } else {
    echo "<h3 class='alert alert-danger'>Something Went Wrong</h3>".mysqli_error($con);
  }
-3
SAW Kk 15 kwiecień 2021, 13:12

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

MySQLI_NUM_ROWS powinny być używane, gdy masz zapytanie wyboru .

MySQLI_AFFERED_Rows jest tym, czego szukasz.

Zmień if(mysqli_num_rows($result)>0) {... do if(mysqli_affected_rows($con)>0) {...

1
Definitely not Rafal 15 kwiecień 2021, 10:37