Te metody szkieletów. Funkcjonalności nie działają teraz.

Sposób pobierania -

fetch({
  url: contextPath+"/bin/servletpath/updatemessage",
  data: data,
  add: true,
  cache: false,
  success: (successCallback ? successCallback : function(){
    self.allowRequests = true;
  }),
  error: (errorCallback ? errorCallback : function(){
    self.allowRequests = true;
  })
});
2
surendrapanday 6 wrzesień 2017, 13:00

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Działa dobrze, dodając kompletny jak poniżej.

complete: function(response){ self.allowRequests = true; }
1
surendrapanday 11 maj 2018, 07:31

Z Dokumentów JQuery:

Zawiadomienie o amortyzacji: jqXHR.success(), jqXHR.error(), a jqXHR.complete() Callbacks są usuwane od JQuery 3.0. Możesz użyć jqXHR.done(), jqXHR.fail() i zamiast tego jqXHR.always().

Prawdopodobnie ulepszali do jQuery 3.0

2
T J 6 wrzesień 2017, 11:00