Próbuję utworzyć zapytanie SQL do pobierania kombinacji kolumn ze stołu, który ma największą liczbę zdarzeń dla identycznych wartości. Przykład:

id a  b  c  d  e
1  0  3  5  7  1
2  0  3  5  7  2
3  0  3  5  7  3
4  1  4  6  8  2
5  1  4  6  8  3
6  2  2  2  2  5

Wyjście: 0 3 5 7

0
Maria1995 17 kwiecień 2021, 01:36

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jeśli chcesz tylko wartości z pierwszych czterech kolumn, które są najczęstsze:

selet a, b, c, d
from t
group by a, b, c, d
order by count(*) desc
limit 1;
2
Gordon Linoff 16 kwiecień 2021, 22:40