Uratowałem kilka współrzędnych z Google Earth jako plik KML. Poniższy kod zapewnia mi współrzędne pierwszego lokalizacji. Każdy pomysł, jak zdobyć pozostałe?

from pykml import parser
 with open('list.kml', 'r') as f:
 root = parser.parse(f).getroot()
print(root.Document.Placemark.Point.coordinates)
2
Sascha 13 kwiecień 2021, 17:19

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć

for i in root.findall('.//{http://www.opengis.net/kml/2.2}Point'):
    print(i.coordinates)

Lub, zapewniając bardziej dokładniejszą ścieżkę do Document/Placemark/Point:

for i in root.findall('{http://www.opengis.net/kml/2.2}Document/{http://www.opengis.net/kml/2.2}Placemark/{http://www.opengis.net/kml/2.2}Point'):
    print(i.coordinates)
2
Wiktor Stribiżew 13 kwiecień 2021, 14:52