Jak mogę usunąć strzałki i przycisk z nagłówkiem?

Używam WebView biblioteki z react-native

render() {
  return (
    <View style={{ width: 500, height: 500, marginTop: 40 }}>
      <WebView
        ref="AddressSearchWebView"
        source={{ html: HTML }}
        javaScriptEnabledAndroid={true}
        onMessage={(e) => {
          var eventData = JSON.parse(e.nativeEvent.data);
          this.props.onSearch(eventData);
        }}
      >
      </WebView>
    </View>
  );
}

enter image description here

0
Mateo Guzmán 29 wrzesień 2017, 19:56

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Pass HiveKeyboardaccessoryView jako właściwość do WebView komponent.

3
Umair Sarfraz 15 październik 2019, 20:56

Do mojej wiedzy nie ma możliwości ukrycia przycisków nawigacyjnych na dole. Ale zawsze możesz oszukać system, dodając negatywny margines do WebView. Będziesz musiał bawić się dokładną liczbą, ale dodając coś takiego jak style={{marginBottom:-50}} powinien zrobić sztuczkę.

1
Daniel Abdelsamed 29 wrzesień 2017, 19:34