Chcę pokazać wartość ustawioną w polu niestandardowym, aby pokazać się w elemencie pętli sklepowej. Pracuje dla sklepu i pokazuje pole niestandardowe oparte na produkcie. Ale przedmioty na stronie strony produktu pokazują całą wartość strony produktu zamiast pojedynczego produktu. Jak muszę zmodyfikować kod, więc działa?

add_action('woocommerce_after_shop_loop_item', 'grundpreis');
function grundpreis () {
  global $wp_query;
  $postid = $wp_query->post->ID;
  echo get_post_meta($postid, 'grund-preis', true);
  wp_reset_query();
}

Jego pracuje tutaj: https://keimster.de/shop/ Ale nie tutaj: https://keimster.de/produkt/vier-Koerner-keimster9/a >.

enter image description here

0
Krystian Manthey 2 kwiecień 2020, 15:57

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Czy możesz spróbować następującego kodu? Wierzę, że problem jest z $wp_query

function grundpreis () {
  global $post;

  // Check for the custom field value
  $my_field = get_post_meta($post->ID, 'grund-preis', true);

  if ( $my_field ) {
    echo $my_field;
  }
}
add_action('woocommerce_after_shop_loop_item', 'grundpreis', 10, 0 );
1
7uc1f3r 2 kwiecień 2020, 13:19