Próbuję przekonwertować plik rozszerzenia .mp3 do .wav. To jest mój prosty kod.

from pydub import AudioSegment
sound = AudioSegment.from_mp3("english.mp3")
sound.export("/converted", format="wav")

Po wykonaniu tego kodu pokazuje IOError: [Errno 13] Permission denied: '/converted'. Zmieniłem pozwolenie na ten katalog.But nadal pokazuje ten sam błąd, proszę mi pomóc.

2
swati 9 wrzesień 2017, 13:57

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Przez kod Audio_Punkt.py Musisz ustawić Ścieżka pliku, średnia pełna ścieżka pliku:

sound.export("/home/desktop/kivy/start/converted/english.wav", format="wav")
1
Brown Bear 9 wrzesień 2017, 11:10

Akceptowana odpowiedź nie działa dla mnie w oknach. Zamiast tego stwierdziłem, że mój antywirusowy obliczył działalność jako podejrzany i zaprzeczający dostęp. Po wyświetleniu białych python.exe problem został naprawiony.

0
Alecg_O 7 czerwiec 2019, 16:51