Próbuję zrozumieć Dartz, ale dokumentacja nie jest wystarczająco jasna. Muszę uzyskać różnicę między albo i opcją w Dartz? Opcja klasy abstrakcyjnej implementuje ...

1
some one 14 kwiecień 2021, 10:56

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Cóż, Option typ zwykle jest typem, który posiada typową wartość, lub nic.

Na przykład, jeśli chcesz uzyskać pierwszy liczbę całkowitą listy liczb całkowitych, może to być Option<int>, ponieważ może być intr lub nic na wypadek, gdyby lista jest pusta. Ale nie może być ciągiem.

Typ Either jest takim nazwą ... albo jeden, albo drugi. I może być całkowicie dwa różne typy. Either<int, string> miałby albo łańcuch Int lub . Nigdy obu. Nigdy nie. Albo jeden, albo drugi.

Na przykład funkcjonalna metoda parsyjów może zwrócić Either<int, string>, ponieważ zwróci poprawny komunikat INT lub komunikat o błędzie.

2
nvoigt 14 kwiecień 2021, 08:40