Mam CoordinatorLayout z układem paska aplikacji w środku, który jest zawalony mechanizm paska narzędzi. Poniżej umieściłem pasek postępu i układu ograniczenia, wnętrza wnętrza recyklera.

Problem polega na: podczas przewijania paska narzędzi poniżej treści, chcę, zawsze w górę (pasek narzędzi). Jeśli ktoś ma sugestie dotyczące kodu układu, jestem otwarty

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".fragments.HotelFragment">
    
    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="200dp">
  
      <com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout
        android:id="@+id/collapsing_toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:fitsSystemWindows="true"
        app:contentScrim="?attr/colorPrimary"
        app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways">
  
        <ImageView
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="200dp"
          android:fitsSystemWindows="true"
          android:scaleType="centerCrop"
          android:src="@drawable/landscape3"
          app:layout_collapseMode="parallax" />
  
        <androidx.appcompat.widget.Toolbar
          android:id="@+id/toolbar"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="?attr/actionBarSize"
          app:layout_collapseMode="pin"
          app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways" />
      </com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout>
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>
  
  
    <ProgressBar
      android:id="@+id/progress_circle"
      style="@style/Widget.AppCompat.ProgressBar"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center_vertical|center_horizontal"
      android:indeterminateTint="@color/metalic_yellow" />
  
  
    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">
  
      <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/cardRecycler"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_marginTop="?attr/actionBarSize"
        android:layout_marginBottom="0dp"
        tools:layout_editor_absoluteX="177dp"
        tools:layout_editor_absoluteY="260dp" />
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
  </androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>

AKTUALIZACJA

To rozwiązanie działa doskonale w moim projekcie.

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".fragments.HotelFragment">

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="200dp">

      <com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout
        android:id="@+id/collapsing_toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:fitsSystemWindows="true"
        android:background="@drawable/landscape3"
        app:layout_scrollFlags="scroll|exitUntilCollapsed">

       

        <androidx.appcompat.widget.Toolbar
          android:id="@+id/toolbar"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="?attr/actionBarSize"
          app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"
          app:layout_collapseMode="pin"/>

      </com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout>
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progress_circle"
    style="@style/Widget.AppCompat.ProgressBar"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_vertical|center_horizontal"
    android:indeterminateTint="@color/metalic_yellow" />


  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
      android:id="@+id/cardRecycler"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      />
  </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>

Wygląda dziwnie, w rzeczywistości nic się nie zmieniło. Może to ważne, że używam biblioteki komponentów nawigacyjnych. Poniżej umieszczam kod odpowiedzialny za integrację między moim układem a mechanizmem nawigacyjnym. Pochodzi z oficjalnych dokumentów Google.

val layout = binding.collapsingToolbar
val toolbar = binding.toolbar
val navController = findNavController()
val appBarConfiguration = AppBarConfiguration(navController.graph)
layout.setupWithNavController(toolbar, navController, appBarConfiguration)
1
amtrax 20 kwiecień 2021, 18:39

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz to zrobić, {x0}} w innym układzie, tutaj wybrałem LinearLayout, możesz użyć innego.

Następnie dodaj pasek narzędzi w nowym układzie głównym.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".fragments.HotelFragment">

  <androidx.appcompat.widget.Toolbar
    android:id="@+id/toolbar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="?attr/actionBarSize" />

  <androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
      android:id="@+id/appbar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="200dp">

      <com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout
        android:id="@+id/collapsing_toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:fitsSystemWindows="true"
        app:contentScrim="?attr/colorPrimary"
        app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways">

        <ImageView
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="200dp"
          android:fitsSystemWindows="true"
          android:scaleType="centerCrop"
          android:src="@drawable/landscape3"
          app:layout_collapseMode="parallax" />
      </com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout>


    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

    <ProgressBar
      android:id="@+id/progress_circle"
      style="@style/Widget.AppCompat.ProgressBar"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center_vertical|center_horizontal"
      android:indeterminateTint="@color/metalic_yellow" />
  
  
    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">
  
      <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/cardRecycler"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_marginTop="?attr/actionBarSize"
        android:layout_marginBottom="0dp"
        tools:layout_editor_absoluteX="177dp"
        tools:layout_editor_absoluteY="260dp" />
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

</LinearLayout>

podgląd: (pasek narzędzi ma białe tło)

AKTUALIZACJA:

Czy istnieje sposób, aby ukryć pasek narzędzi początkowo i pokazać go po zawalonym pasku narzędzi dotrzeć do końca?

Aby to zrobić, możesz:

 • Użyj scroll|exitUntilCollapsed flagi zamiast scroll|enterAlways dla CollapsingToolbarLayout.
 • Dodaj snap Flag do Toolbar, dzięki czemu będzie app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways|snap"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".fragments.HotelFragment">
    
    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="200dp">
  
      <com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout
        android:id="@+id/collapsing_toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:fitsSystemWindows="true"
        app:contentScrim="?attr/colorPrimary"
        app:layout_scrollFlags="scroll|exitUntilCollapsed">
  
        <ImageView
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="200dp"
          android:fitsSystemWindows="true"
          android:scaleType="centerCrop"
          android:src="@drawable/landscape3"
          app:layout_collapseMode="parallax" />
  
        <androidx.appcompat.widget.Toolbar
          android:id="@+id/toolbar"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="?attr/actionBarSize"
          app:layout_collapseMode="pin"
          app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways|snap" />
      </com.google.android.material.appbar.CollapsingToolbarLayout>
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>
  
  
    <ProgressBar
      android:id="@+id/progress_circle"
      style="@style/Widget.AppCompat.ProgressBar"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center_vertical|center_horizontal"
      android:indeterminateTint="@color/metalic_yellow" />
  
  
    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">
  
      <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/cardRecycler"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_marginTop="?attr/actionBarSize"
        android:layout_marginBottom="0dp"
        tools:layout_editor_absoluteX="177dp"
        tools:layout_editor_absoluteY="260dp" />
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
  </androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>

Zapowiedź

1
Zain 20 kwiecień 2021, 17:50