Mam następującą strukturę tabel:

enter image description here

Chcę odzyskać wszystkie środki na dostarczone reportaid . Zrobiłem to w ten sposób:

        var result = _context.FundsInReports
            .Join(_context.Funds,
                a=> a.FundId,
                b => b.Id,
                (fir, fund) => new {fir, fund})
            .Join(_context.Reports,
                a=> a.fir.ReportId,
                b=> b.Id,
                (fir2, report) => new { fir2, report})
            .Where(q=> q.fir2.fir.ReportId==reportId)
            .Select(res => new FundsResponse()
            {
              FundId = res.fir2.fund.Id,
              LegalName = res.fir2.fund.LegalName,
              HeaderName = res.fir2.fund.HeaderName,
              PortfolioCurrency = res.fir2.fund.PortfolioCurrencyId,
              BaseCurrency = res.fir2.fund.BaseCurrencyId,
              FileName = res.fir2.fund.FileName,
              Locked = res.fir2.fund.Locked

            }).ToList();

I to działa dobrze ... Jednak chciałbym użyć tego kodu:

        var result = _context.Funds
          .Include(a => a.FundsInReports)
          .ThenInclude(a => a.Report)     // Many to many , intellisense is not working here !
          .Select(res => new FundsResponse()
          {
            FundId = res.Id,
            LegalName = res.LegalName,
            HeaderName = res.HeaderName,
            PortfolioCurrency = res.PortfolioCurrencyId,
            BaseCurrency = res.BaseCurrencyId,
            FileName = res.FileName,
            Locked = res.Locked

          }).ToList();

Ale nie wiem, jak dodać filtrowanie (gdzie) do tego kodu. Dzięki...

0
nmirkov 18 marzec 2020, 17:34

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie używasz, aby uzyskać niestandardowe projekcje. Są alternatywnymi podejściem do generowania wyników. Więc po prostu uruchomić

var result = _context.FundsInReport
  .Where( fr => fr.ReportId == someId )
  .Select(fr => new FundsResponse()
  {
    FundId = fr.Fund.Id,
    LegalName = fr.Fund.LegalName,
    HeaderName = fr.Fund.HeaderName,
    PortfolioCurrency = fr.Fund.PortfolioCurrencyId,
    BaseCurrency = fr.Fund.BaseCurrencyId,
    FileName = fr.Fund.FileName,
    Locked = fr.Fund.Locked
  }).ToList();
1
David Browne - Microsoft 18 marzec 2020, 14:47