Chcę wydrukować coś w pliku Excel i ten plik Excel działa na format tablicy macierzystych, więc muszę przekonwertować tablicę do tablicy tablic takich:

['x','y','z'] to [['x'],['y'],['z']] 

Próbowałem użyć przechowywania tego za pomocą Firestore i naciśnij go na tablicy

const query = async() => {
  const querySnapshot = await db.collection('collectionName').get();
  const data = []
  querysnapshot.forEach(doc => {
    const x = getIdentifier(doc)
    data.push(x)
  })
  console.log(data) //it gives an array like this ['x','y','z'] 
}
query();
0
buddha gandhi 18 marzec 2020, 23:42

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wystarczy użyć Mapa:

const array = ['x','y','z'];
const array2 = array.map(value => [value]);

console.log(array2) // [['x'],['y'],['z']] 
1
ZER0 18 marzec 2020, 20:49