Muszę zaktualizować pojedyncze pole w istnym dokumencie Firestore.

Nie wiem jednak, czy istnieje różnica między używaniem

admin.firestore().doc('doc_id').set({name:'Bill'},{ merge: true })

Lub

admin.firestore().doc('doc_id').update({name:'Bill'})

Jeśli dokument jest:

{
  name: Bart,
  age: 18
}

Powinien .update(...) po prostu aktualizować pole i nie usunąć pola "Wiek" w tym przypadku?

0
Dody 27 marzec 2020, 00:31

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie ma różnicy między tymi dwoma opcjami dla istniejących dokumentów.

Różnica między nimi jest widoczna tylko dla dokumentów, które nie istnieją. set() za pomocą scalania utworzy dokument, jeśli nie istnieje, a update() nie powiedzie się, jeśli nie istnieje.

1
Doug Stevenson 26 marzec 2020, 21:34