Próbuję portować kod C # Crypto do środowiska Nodejs.

Przykładowy kod C # można zobaczyć tutaj: https://dotnetFiddle.net/t0y8yd

  byte[] key = Convert.FromBase64String("loQj47u9A5Vj6slaKmCShd/wg2hS+Mn5mM2s5NT5GzF3um1WsbFan8y7cxDVEai8ETG5hZ+CqPDrRBJ/V0yRFA==");
  Console.WriteLine(BitConverter.ToString(key));

  byte[] data = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes("9644873");
  byte[] mac = null;

  using (System.Security.Cryptography.HMACSHA256 hmac = new System.Security.Cryptography.HMACSHA256(key))
  {
    mac = hmac.ComputeHash(data);
  }

W NodeJs używam biblioteki "Crypto", aby wykonać to samo.

/// key === matches above. 
 var buf = Buffer.from(key, "base64");
 console.log("buff");
 console.log(buf);

 var randomId = 9644873;

 var hmac = crypto.createHash("sha256", buf);
 hmac.update(randomId.toString());

 console.log("hash");
 console.log(hmac.digest());

Jeśli sprawdzę wylogowane informacje dla obu, widzę kluczowe dopasowania, wartość bufora:

96-84-23-E3-BB-BD-03-95-63-EA-C9-5A-2A-60-92-85-DF-F0-83-68-52-F8-C9-F9-98-CD-AC-E4-D4-F9-1B-31-77-BA-6D-56-B1-B1-5A-9F-CC-BB-73-10-D5-11-A8-BC-11-31-B9-85-9F-82-A8-F0-EB-44-12-7F-57-4C-91-14

Jednak zwrócona wartość Hash nie pasuje. Muszę robić coś złego na stronie skrótu w Nodejs, ale te same wartości są wysyłane, aby stworzyć hash?

1
StuartM 19 marzec 2020, 17:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zamiast

var hmac = crypto.createHash("sha256", buf);

Musisz użyć

var hmac = crypto.createHmac("sha256", buf);

Zobacz Oto

Następnie otrzymasz identyczne wyniki.

1
jps 19 marzec 2020, 15:32