Próbuję napisać oświadczenie IF w mojej konfiguracji, ale nie mogę znaleźć żadnych witryn łączących i oświadczeń z lub. Na przykład:

   <% if @project_name == 'site-a' || 'site-b' %>
   security:
    default-groups:
     - reader # Read only for everybody
   <% end %>

Czy byłoby to dokładne? Idealnie, jeśli zmienna nazywa się witryną A lub witryną b. Prawdopodobnie mogę zrobić blok, ale nie jest to konieczne.

Dzięki.

0
b0uncyfr0 18 marzec 2020, 17:40

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Początkowy kod nie był prawidłowo używać porównania. W pierwszej linii oceniono jedynie projekt w pierwszej części i zakłada, że komputer będzie wiedział, że ta sama operacja jest stosowana do obu wartości.

<% if @project_name == 'site-a' || 'site-b' %>

Operator nie sprawdza, czy wartość jest członkiem zestawu, co oznacza, że powinieneś sprawdzić każdy @project_name, dzięki czemu obie porównano obie wartości:

<% if @project_name == 'site-a' || @project_name == 'site-b' %>
2
thomas 19 marzec 2020, 09:18